Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan. Frihetsfronten - för dig som tar idéer på allvar!

Egentligen är allt rätt enkelt. Frihetsfrontens idéer kan sammanfattas så här:

Alla människor skall ha så stor frihet som möjligt.

Gränsen för den ena människans frihet går där hon kränker någon annans frihet.

Alla människor skall ha lika rättigheter.

Det låter kanske inte så märkvärdigt. Men konsekvent tillämpade är dessa idéer långtgående. De leder till att man tar ställning för individens frihet - mot statlig styrning och tvång. De leder också till att man är för marknadsekonomi, mångfald och öppna gränser. Samt att man säger nej till saker som värnplikt, förmynderi, systembolag, tvång och kollektivism.

Även om politikerna ofta tar ord som "frihet" i sin mun - så handlar de som regel tvärt emot. Alla politiska partier har som affärsidé att bestämma över andra människor. Ibland påstår politikerna att de anser att "alla människor har lika rättigheter". Sedan går de ut och särbehandlar folk beroende på deras ursprung och beroende på vilket kollektiv de tillhör. Politkerna säger alltså en sak och gör en annan. Men - vem är förvånad?

Vi i Frihetsfronten skiljer oss från folk som arbetar med politik genom att vi tar våra idéer på allvar. För idéer har konsekvenser. Därför kämpar vi konsekvent för frihetens idéer - på alla områden. Det är inte alltid lätt. Man ställs inför stora och svåra moraliska och filosofiska frågor. Men det gäller att stå fast när individens frihet, medborgarnas rättigheter, yttrandefriheten och rättsäkerheten är i fara.

Frihetsfronten ställer inte upp i val. Vi har inga popularitetssiffror att oroa oss över. Vi kan säga vad vi tycker - vilket ofta är sådant som andra bara vågar tänka. Vi kan, vi vill och vi kommer att ta strid för individens frihet och människors lika rättigheter. Det gör oss avskydda i många politiska kretsar.