Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Här finner du information om Frihetsfrontens historia och organisation. Om du har frågor - sänd ett mail till info@frihetsfronten.se

Se även:
Aktiviteter
FAQ

Åter till första sidan.

Frihetsfronten - historia och organisation:

Frihetsfronten är ett nätverk för människor som tycker att statens makt över medborgarna skall minskas; För dem som ogillar förmynderi, tvång och pekpinnar; För dem som tycker att folk skall ha rätt att bestämma över sina egna liv; För dem som tar frihetens idéer på allvar!

Många av oss saknar helt partipolitisk anknytning. Men vi har även människor i vårt nätverk som är t.ex. folkpartister, moderater och till och med en och annan socialdemokrat. Gemensamt för oss alla är att vi tror på människan och hennes förmåga att leva sitt liv efter eget huvud.

Den frihetliga verksamheten började 1983 med tidskriften Nyliberalen som är landets äldsta frihetliga publikation.

1990 bildades Frihetsfronten. Till en början gjorde vi oss kända för att sända piratradio, sälja sprit på offentlig plats och andra former av civil olydnad. Vår mest kända verksamhet var svartklubben Tritnaha, på S:t Eriksgatan i Stockholm. Dess verksamhet var starkt bidragande till att krogarna så småningom fick ha öppet längre på nätterna.

De frågor vi är mest kända för är förmodligen kraven på fri invandring (vi gömde bland annat flyktingar) och legaliserad narkotika. Vi arbetar även med frågor som till exempel rör rättssäkerhet och yttrandefrihet. Mer om detta finner du i presentationen av våra åsikter.

I dag fungerar vi delvis som en tankesmedja och delvis som en kampanjorganisation. Vi håller talarkvällar, ordnar seminarier, deltar i samhällsdebatten och ordnar en och annan demonstration eller aktion.

Vi är ett nätverk för alla som arbetar för individens frihet. Det betyder att vi inte har något medlemskap i traditionell mening. (Många av de som kommer på våra möten är med i andra politiska organisationer - och skall känna att de är välkomna utan krav på medlemskap.) För att bli en del av detta nätverk kan du prenumerera på våra elektroniska listor, på tidskriften Nyliberalen och komma på våra aktiviteter. Svårare än så är det inte.

Du - och alla andra intresserade - är alltså varmt välkommen på alla våra arrangemang. Det är bara att dyka upp och att kämpa för friheten!

Det finns förvisso en förening i botten. Den har en handfull medlemmar, heter Nyliberalt Forum och är i princip bara till för att vi skall kunna hyra lokaler, ha ett postgiro m.m.

Frihetsfrontens verksamhet leds av en grupp bestående av Henrik Alexandersson (ordförande), Mats Sylvan (ekonomi och juridik), Henrik Bejke (guru).

Förutom att du är välkommen på våra aktiviteter vill vi också uppmuntra dig att dra igång egna frihetliga projekt. Hos oss fungerar det så att den som vill dra igång något, den gör det. Andra kan ägna sig åt föreningslivets mer byråkratiska sidor - vi är mer intresserade av att göra saker. Och de personer som gör nytta, dem knyter vi så småningom till Frihetsfrontens ledning. Välkommen ombord!