Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Här finner du information om vårt internationella samarbete.

Åter till första sidan.

Internationellt:

Frihetsfronten är inte medlem i någon internationell organisation. Däremot har vi informellt samarbete med ett antal utländska frihetliga rörelser.

ISIL
International Society for Individual Liberty. En internationell organisation med bas i USA. ISIL arrangerar varje sommar ett frihetligt världskonvent.

Libertarian International
Det europeiska nätverket. LI arrangerar varje vår en konferens någonstans i Europa.

FRIdemokratene
Våra norska vänner, som vi har mycket samarbete med. Arrangerar varje år, tidig höst, en konferens med deltagare från hela Norden.

Se också den internationella sektionen i vår länksamling.