Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Här finner du information om hur du kommer i kontakt med Frihetsfronten.

Åter till första sidan.

Kontakter:

Elektroniskt
Hemsida: www.frihetsfronten.se
E-post: info@frihetsfronten.se

Post
Breviabox 620, 114 79 Stockholm

Henrik Alexandersson, ordförande
E-post: hax@frihetsfronten.se
Tel: 0708-866 545

Nyliberalen
Hemsida: www.nyliberalen.nu
Redaktör: Kristian Tiger

Bokförsäljning
E-post: bok@frihetsfronten.se

E-post-länkar
Henrik Alexandersson, ordförande
Mats Sylvan, ekonomi och juridik
Henrik Bejke, guru