Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
På denna sida kommer vi att lägga upp Powerpoint-presentationer, som kan vara till nytta, till exempel för dig som skall göra en presentation för din skolklass eller för någon annan grupp.

Åter till första sidan.

Powerpoint-presentationer:

Högerklicka (PC) eller tryck ctrl + klicka (Mac), välj hämta länk till skiva, så skall presentationen lagras på ditt skrivbord eller på den plats du väljer på din dator. Naturligtvis måste du ha Powerpoint på din dator för att kunna använda presentationen. Filerna är scannade mot virus och innehåller inga macron. Olika datorer har olika typsnitt och versionerna av Powerpoint kan skilja sig något åt. Du kan därför komma att behöva minska textens storlek (eller välja ett annat typsnitt) om innehållet flödar om på ett sätt som gör det svårläst eller mindre snyggt.

1. Detta är Frihetsfronten