Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2004-02-25

PRESSMEDDELANDE FRÅN FRIHETSFRONTEN

POLITIKERNA GÖR FÖR LITE FÖR ATT SKYDDA OSS MOT ANDRA - OCH FÖR MYCKET FÖR ATT SKYDDA OSS MOT OSS SJÄLVA.

”Politikerna gör för lite för att skydda oss mot andra - och för mycket för att skydda oss mot oss själva.” Detta säger Frihetsfronten i en kommentar till larmrapporterna om polisens ineffektivitet.

”I delar av Stockholm avskrivs två av tre brott utan utredning. Det skulle aldrig ske i en nyliberal nattväktarstat. Där är det statens uppgift att skydda medborgarna när andra hotar deras liv, säkerhet och egendom. Men i dagens Sverige lever ordningsmakten inte upp till de krav som ställs ens i det mest minimalistiska samhälle.”

”Samtidigt satsar staten oerhörda resurser på att försöka styra och ställa över hur människor lever sina egna liv. Man ger sig in och petar i det privata - vad vi äter, vad vi dricker, vilken kultur vi skall konsumera och annat som gäller hur vi skall leva våra liv.”

”Detta är ett avgörande systemfel i dagens Sverige. Vad som behövs är en omsvängning. Politikerna måste sluta lägga tid och pengar på att styra och ställa över folk. Istället bör de resurserna satsas på att upprätthålla ordningen. Lämna vanligt folk i fred. Koncentrera er på buset istället.”

”Det är skurkarna som skall bli olyckliga, inte medborgarna.”