Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2004-03-01

PRESSMEDDELANDE FRÅN FRIHETSFRONTEN:

SKILJ MELLAN JURIDIK OCH RELIGION.

”Äktenskap är ett kontrakt mellan två människor. Utöver de inblandades löften får det vissa juridiska effekter. Detta har inget med religion att göra. Alla som vill skall, oavsett vem de vill gifta sig med, ha lika rättigheter. Därför är ett civiläktenskap som registreras hos myndigheterna ett bra alternativ. Alternativt skulle äktenskapet kunna vara ett rent civilrättsligt kontrakt mellan parterna.” Detta säger Frihetsfronten i ett uttalande.

”Det finns religiösa samfund som gärna viger homosexuella. Det finns de som vägrar blankt. Det finns även de som skulle kunna tänka sig att acceptera t.ex. månggifte. Andra skulle säga nej. Detta är, formellt sett, totalt ointressant. Den som tycker det vore trevligt att gifta sig inför sin respektive högre makt kan mycket väl ha en sådan ceremoni - utan att detta alls har med den juridiska processen att göra. Kyrkornas uppgift är inte att upprätta avtal mellan människor.”

”Religion handlar om tro. Vi har religionsfrihet. Det innebär att vem som helst har rätt att tro på vad som helst - eller att låta bli. Att detta skulle ha med människors juridiska status att göra är en befängd tanke. Då är tron en tvingande och förtryckande kraft. Det vore att vrida klockan flera hundra år tillbaka.”

”Om man flyttar den formella vigselrätten från kyrkorna uppnås två saker. För det första får homosexuella samma rättigheter som alla andra. För det andra ges även andra som vill gifta sig en möjlighet att göra det - utan att behöva utsättas för tryck om att det skall ske under religiösa former.”

”Vill de som gifter sig sedan fira detta med ett kyrkbröllop, en helkväll på krogen eller ett hedniskt blot - då är det deras ensak. Varsågoda!”

”Vi anser att religiösa samfund har rätt att vägra viga vem det vara må, på vilka märkliga bevekelsegrunder som helst. Det är deras samfund, och de gör som de vill. Att de har denna rätt kommer dock inte att hindra oss från att tycka att de i så fall bekräftar bilden av de flesta samfund som småskurna, intoleranta och förtryckande. Men det är kanske en annan diskussion.”