Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2004-03-09

PRESSMEDDELANDE FRÅN FRIHETSFRONTEN:

PERSSON-FILTRET ÄR ODEMOKRATISKT!

”Regeringens förslag om övergångsregler för nya EU-medborgare strider mot principen om alla medborgares lika rättigheter. De som lagt förslaget måste förklara sig. Hur menar de att de kan rättfärdiga särbehandling?” Denna fråga ställer Frihetsfronten i ett pressmeddelande.

”Bryter staten principen om allas lika rättigheter kan den lika väl diskriminera människor på grund av hudfärg, religion eller andra egenskaper. Ett sådant samhälle vore orimligt och farligt att leva i. Konsekvenserna av Persson-filtret slår alltså mot ett av fundamenten för de medborgerliga fri- och rättigheterna.”

”I EU är alla människor i medlemsstaterna medborgare. Och att alla medborgare skall ha lika rättigheter är den grundtanke som t.ex. ligger bakom principen en man en röst. Lika rättigheter är ett begrepp som hänger nära samman med själva demokratin. Detta ger ett perspektiv på vad regeringen nu är beredd att offra.”

”Regeringen och andra som vill särbehandla vissa medborgare måste ställas till svars. De får helt enkelt inte komma undan med att göra karottunderlägg av våra fri- och rättigheter utan att de grundläggande principerna diskuteras. Men en sådan diskussion vill de inte ha. Särbehandling kan nämligen inte försvaras utan att man offrar viktiga demokratiska värden.”

”Inom EU-projektet är den fria rörligheten central. Gör man avsteg från den, då kan man lika gärna lägga ner unionen. Då återstår bara byråkrati, förmynderi och jordbruksstöd.”

”Det är ett märkligt skådespel att se hur socialdemokraterna vill behandla människor illa bara för att de är fattiga. Men kanske inte förvånande. Regeringen är särintressenas fånge.”

”Hela det svenska bidragssamhället bygger på tanken att människor anser sig ha rätt att leva på andras bekostnad. Det är ett orimligt system som förr eller senare kommer att bryta samman. Men det är samtidigt så viktigt för regeringen att den nu är beredd att offra grundläggande demokratiska principer för att upprätthålla det.”

”Det är inte de medborgerliga fri- och rättigheterna det är fel på. Det är inte utlänningarna det är fel på. Det är inte den fria rörligheten det är fel på. Istället är det regeringen som fått hjärnsläpp.”