Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2004-03-10

PRESSMEDDELANDE FRÅN FRIHETSFRONTEN:

ÖVERGÅNGSREGLERNA GÖR VITA JOBB SVARTA.

”Regeringens förslag till övergångsregler för medborgare i nya EU-länder kommer att göra vita jobb svarta.” Detta säger Frihetsfronten i ett uttalande.

”Alla medborgare i EU, även i de nya medlemsländerna, har rätt att resa fritt och att stanna i ett annat EU-land hur länge de vill. Det kan ingen hindra. Samtidigt vill regeringen sätta upp övergångsregler, som kräver att den som vill jobba i Sverige måste igenom det byråkratiska nålsögat för att få arbetstillstånd.”

”Detta kommer att innebära att den enklaste lösningen blir att åka till ett annat EU-land, till exempel Sverige, och jobba svart.”

”Vi i Frihetsfronten tycker förvisso att svartjobb inte är något fel. Men det är intressant att se en socialdemokratisk regering driva en politik som helt uppenbart gör vita jobb svarta.”

”Det är också värt att notera att fackets försök att hålla utländsk arbetskraft borta får liknande effekter. På den svarta arbetsmarknad som nu kommer att växa finns inga krav på arbetsmiljöregler, försäkringar och annat som facket tycker är viktigt.”

”När man pressar människor att välja den svarta istället för den vita sektorn kan det - i det svenska välfärdsmonopolet - även hända att den som blir sjuk hamnar utanför alla skyddsnät.”

”Genom att acceptera den fria rörligheten skulle allt kunna gå lugnt och ordnat till. Men med Persson-filtret kommer regeringen att skapa helt nya problem. Det förefaller onödigt och illa genomtänkt.”