Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2004-05-01

PRESSMEDDELANDE FRÅN FRIHETSFRONTEN.

Henrik Alexandersson på 1:a maj:
DET KAN INTE VARA BROTTSLIGT ATT RÖKA PÅ.

"Cannabis måste legaliseras, eftersom den som röker på inte kränker någon annan människas rättigheter." Detta sade Frihetsfrontens ordförande Henrik Alexandersson vid en demonstration för legalisering i Stockholm på 1:a maj.

"Den som dricker alkohol blir inte sällan våldsam. Men den som röker på blir som regel bara snäll, trevlig och glad. Därför är ett förbud mot cannabis tramsigt. Det skall vara upp till människor själva att bestämma om de vill använda droger och i så fall vilka. Sett ur det perspektivet är det märkligt att en relativt ofarlig drog i dag betraktas som olaglig."

"Den svenska förbudspolitiken bygger på ett antal myter. Men ser man till fakta och forskning finns det faktiskt inte ett enda dokumenterat dödsfall på grund av cannabis under de 2.000 år som människor använt drogen. Många forskare menar dessutom att talet om så kallade hasch-psykoser är fel. Därför är det nu hög tid för en öppen, rak och saklig debatt."

"Förbudspolitiken som sådan skapar brottslighet, missbruk och lidande. Cannabisbruk skapar i sig inget av detta. Därför är det märkligt och tråkigt att politikerna så envist håller fast vid en kontraproduktiv förbudslinje."

"En omsvängning i cannabisfrågan är på väg. I dag finns det människor inom alla politiska ungdomsförbund som arbetar för en legalisering. Det finns gott om forskare som stöder en legalisering. På europeisk nivå ser vi en liberalisering. Även om den svenska debatten fortfarande är något småskuren, så är det i dag lättare att diskutera frågan än för bara tio år sedan. De enda som inte hänger med i utvecklingen, det är politikerna. Genom att sätta sig på tvären förlorar de allt mer kontakten med verkligheten."

Fotnot:
Demonstrationen för legalisering arrangeras av Svenska Normal.
Tid och plats: 1:a maj kl 16 på Hötorget i Stockholm.
För information om demonstrationen och övriga talare, se: http://www.normal.nu