Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2004-05-20

PRESSMEDDELANDE FRÅN FRIHETSFRONTEN.

Efter Egypten-affären:
ALLA AVVISNINGAR MÅSTE STOPPAS!

"Regeringens omdömeslöshet i flykting- och utlänningsfrågor måste leda till att alla avvisningar från Sverige stoppas. Uppenbarligen saknar staten vilja och förmåga att ens uppfylla de mest grundläggande krav när det kommer till rättssäkerhet och medborgerliga rättigheter." Detta säger Frihetsfrontens ordförande Henrik Alexandersson i en kommentar till den senaste veckans avslöjanden om hur människor utvisats till tortyr och hemliga rättegångar i Egypten.

Frihetsfronten vill se öppna gränser och helt fri rörlighet. I detta kämpar vi mot de flesta andra politiska krafter, vilka försvarar en reglerad invandring - och därmed även avvisningar.

"Det vi nu ser är en moralisk härdsmälta. Inte nog med att staten förnekar människor lika rättigheter. Nu gör man sig även aktivt skyldig till orättfärdiga handlingar. Om man inte stoppar alla avvisningar kommer fler övergrepp med säkerhet att ske. Egypten-affären är inte första exemplet på att människor utvisats trots att deras liv, hälsa och rättigheter då är i fara."

"Ser man specifikt till Egypten-affären är det uppenbart att alla skyller på alla. Systemet tycks vara konstruerat för att ingen skall kunna hållas ansvarig när felaktigheter begås och när övergrepp sker. Detta är pinsamt. Gör man anspråk på att ha rätt att styra och ställa över folks liv - då måste man också ta ansvar när det går galet."

"Inser regeringen sitt misstag? Om så är fallet borde den be om ursäkt. En lämplig symbolhandling vore då att utfärda en generell amnesti som innebär att alla gömda flyktingar och alla som vistas på landets flyktingförläggningar får permanent uppehållstillstånd."

"Men vi tror inte att politikerna tänker be om ursäkt. Därför måste ansvar utkrävas. Och ansvaret för Egypten-affären finns bakom de största skrivborden på utrikes- och justitiedepartementen."