Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2004-06-06

PRESSMEDDELANDE FRÅN FRIHETSFRONTEN.

RONALD REAGAN TILL MINNE.

"Det är med sorg vi mottar beskedet om president Reagans död. Vi får inte glömma att han, mer än någon annan, bidrog till att det kalla kriget vanns av dem som kämpar för frihet och demokrati." Detta säger Frihetsfrontens ordförande, Henrik Alexandersson.

"Reagan var ett av de få exemplen på politiker som hade en vision om att återföra makt från staten till de enskilda människorna. Och han var i princip unik i att ha viljan och kraften att på allvar försöka göra verklighet av denna vision."

"Dagens politiker kan lära sig mycket av Reagan. Att syssla med politik innebär inte att man skall bestämma över människor - utan om att skapa utrymme för medborgarna att kunna göra sina egna livsval. Arvet efter Reagan är insikten att politiken kan rullas tillbaka om man bara vill."