Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2004-06-16

PRESSMEDDELANDE FRÅN FRIHETSFRONTEN.

HEJ DÅ, SYSTEMBOLAGET!

"Fånigt och okunnigt." Så kommenterar Frihetsfrontens ordförande Henrik Alexandersson Systembolagets annons "Hej alla nyliberala!" som finns i dagens tidningar.

"Vi nyliberaler har i och för sig inget emot att bli sammankopplade med ett slopat monopol, lägre spritpriser, privatinförsel och hembränning. Det visar bara att vi står på samma sida som huvuddelen av svenska folket - mot politikerna."

"Men annonsen är ett stolpskott. Att använda John D. Rockefeller Jr. för att försöka slå oss nyliberaler på egen planhalva, det blir bara fel. Han var då rakt inte nyliberal. Han ansåg att rätten att tjäna pengar utdelades av gud. Som Baptist var han också motståndare till all alkohol och tobak. Så vad är det systembolaget försöker säga i sin annons? Det är oklart - utom på en punkt: Det har inget som helst med nyliberalism att göra."

"Nyliberalism är att ge alla människor så stor frihet som möjligt. Gränsen för den ena människans frihet går där hon kränker någon annans frihet eller rättigheter. Alla skall ha lika rättigheter. Från den utgångspunkten anser vi att Systembolaget skall avskaffas och att spritskatterna skall sänkas. Svenska folket kan hantera friheten - precis som till exempel tyskar, holländare eller spanjorer kan. Vi säger nej till förmynderi och överbeskyddande politiker."

"Dessutom är det lite märkligt att ett statligt bolag, Systembolaget, använder annonspengar för att sprida förvirrade uppfattningar om politiska idéer. Hur menar Systembolaget att det skulle vara dess uppgift att försöka ge sig in i en idédebatt? Uppenbarligen har Systemet för mycket tid och pengar. Lägg ner!"