Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2004-08-12

PRESSMEDDELANDE FRÅN FRIHETSFRONTEN.

PASTOR GREEN HAR RÄTT ATT HA FEL!

--- Sammanfattning ---

Pingstpastor Åke Green har dömts till en månads fängelse för att i en predikan ha hetsat mot homosexuella. Detta har fått betydligt mer uppmärksamhet i utländsk media än i svensk. En brittisk medborgarrättsorganisation kräver att EU vidtar sanktioner mot Sverige, för att man kränkt pastorns religions- och yttrandefrihet. De vill även att FN skall ta upp ärendet som en medborgarrättsfråga.

Frihetsfrontens ordförande Henrik Alexandersson är en av de svenskar som engagerat sig i ärendet. Han säger "Det var fel att döma Pingstpastor Green till fängelse för att han hetsat mot homosexuella. Man kan tycka att han är en trångsynt idiot. Men det har han rätt att vara. Han har rätt att utöva sin bigotta religion. Och han har rätt att uttrycka sina medeltida åsikter."

"Antingen har man religions- och yttrandefrihet. Då får folk tro på vad de vill, hur tokigt det än kan vara. Då får folk säga vad de vill - även sådant som är dumt och obehagligt. Eller också förbjuder staten vissa uttalanden. Men då har man inte verklig religions- och yttrandefrihet."

--- Pressmeddelandet i sin helhet ---

"Det var fel att döma Pingstpastor Åke Green till fängelse för att han i en predikan hetsat mot homosexuella. Man kan tycka att han är en trångsynt idiot. Men det har han rätt att vara. Han har rätt att utöva sin bigotta religion. Och han har rätt att uttrycka sina medeltida åsikter." Detta säger Frihetsfrontens ordförande Henrik Alexandersson.

"Själv blir jag förbannad när jag läser att pastor Green påstår att bögar förtjänar döden. Men det ger varken mig, staten, RFSL eller någon annan rätt att förbjuda honom att uttrycka sin mening. Yttrandefriheten är endast värd något om den tillåter människor att även säga obehagliga saker."

"Antingen har man religions- och yttrandefrihet. Då får folk tro på vad de vill, hur tokigt det än kan vara. Då får folk säga vad de vill - även sådant som är dumt och obehagligt. Eller också förbjuder staten vissa uttalanden. Men då har man inte verklig religions- och yttrandefrihet."

"Med domen mot Green åstadkommer staten bara en sak - man gör en tokstolle till martyr, vilket bara ökar uppmärksamheten för hans budskap."

Ärendet har uppmärksammats internationellt. Den brittiska medborgarrättsorganisationen Libertarian Alliance har bland annat krävt att EU skall vidta åtgärder mot Sverige. De kommer också att driva att FN skall ta upp ärendet som en medborgarrättsfråga. Frågan har tagits upp i internationell media, bland annat i brittisk radio de senaste dagarna. Protester har översänts till såväl svenska ambassaden i London som till statsminister Göran Persson.

Henrik Alexandersson i Frihetsfronten fortsätter "Hela lagstiftningen om hets mot folkgrupp är tveksam. Dels ser vi hur den nu inskränker religions- och yttrandefriheten. Dels är det ur ett principiellt perspektiv vanskligt med lagar som ger olika kollektiv rättigheter. Individer har rättigheter. Men rättigheter för kollektiv leder förr eller senare till att olika människor får olika rättigheter. Det är allvarligt."

"Om en individ anser sig kränkt, då skall den personen göra en anmälan om förtal. Om en individ anser sig hotad, då skall den personen göra anmälan om olaga hot. Men att sätta folk i fängelse för att de är fördomsfulla, grunda och inskränkta - det är fel. På sådana grunder skulle man kunna spärra in var och var annan människa. Ett allvarligt problem i sammanhanget är att vad staten anser oacceptabelt - det är en subjektiv uppfattning. Den styrs i hög grad av vad som för tillfället är politiskt korrekt, mediemässigt och populistiskt. Lagar skall vara till för att skydda rättigheter, inte för att främja eller stävja vissa åsikter."

"Vårt budskap är enkelt. Människor skall ha så stor frihet som möjligt. Gränsen för denna frihet går där man kränker någon annans rättigheter. Alla människor skall ha lika rättigheter. Sett ur detta perspektiv har homosexuella rätt att göra vad de vill - och pastor Green rätt att säga vad han vill."

"Själv är jag en medelålders bög som blir förbannad när jag ser vad pastor Green har sagt. Det ger mig rätt att argumentera mot honom, att håna hans medeltida budskap och att häckla hans religion. Men det ger mig inte rätt att ta ifrån honom hans religions- och yttrandefrihet."

"Personligen väntar jag mig inte speciellt mycket av folk som tror på kringsvävande andeväsen. Jag anser att religionen som sådan gjort stor skada och att den som regel är farlig. Jag tycker att Pingstpastor Åke Green är en kuf och en idiot. Det är min rätt. Innebär inte det, i konsekvensens namn, att man även skall spärra in mig?"