Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2004-09-12

PRESSMEDDELANDE FRÅN FRIHETSFRONTEN.

AVSKAFFA LAGEN OM HETS MOT FOLKGRUPP!

"Avskaffa lagen om hets mot folkgrupp." Detta kräver Frihetsfronten. "Att ge olika grupper speciellt skydd eller speciella förmåner är olyckligt. Det är det samma som att ge olika människor olika rättigheter. Sådant öppnar i sin tur för särbehandling av dem som staten för tillfället gillar eller ogillar."

"Kollektiv kan inte ha rättigheter - det kan bara individer ha. Alla individer. Lika rättigheter. Detta är centralt för ett öppet och demokratiskt rättssamhälle."

"Det finns redan brottsrubriceringar som förtal, olaga hot, stämpling till misshandel, uppvigling m.m. I dessa fall gäller lagen lika för alla. Det är viktigt att se till att sådana brott bekämpas. Det är där ordnings- och rättsväsendets resurser skall läggas - inte på att värna vissa grupper som den politiska majoriteten för tillfället vill ställa sig in hos."

"Godtycket i lagen om hets mot folkgrupp kan beskrivas med att den gäller bisexuella, bögar och lesbiska - men inte andra sexuella minoriteter, t.ex. transexuella. Det handlar helt enkelt om vad som för tillfället faller politikerna i smaken. Därför vore det mer smakfullt att avskaffa lagen och ge alla lika rättigheter."