Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2004-10-05

PRESSMEDDELANDE FRÅN FRIHETSFRONTEN.

SVERIGE BEHÖVER ETT FRIHETSPARTI!

"Reinfeldt och Leijonborg har plågat de liberala väljarna länge nog. Nu borde det bara vara en tidsfråga innan det bildas ett riktigt frihetsparti i Sverige. Ett parti som står upp för såväl individuell som ekonomisk frihet." Detta säger Henrik Alexandersson, ordförande för Frihetsfronten.

"Vi i Frihetsfronten har förvisso inga tankar på att bilda ett parti. Vår uppgift är att driva idédebatt. Men vi möter varje dag moderater och folkpartister som kommer till oss och beklagar sig över tillståndet i sina respektive partier. De borde ta sin Mats ur skolan och starta eget. När det gäller genuint liberal politik finns ett tomrum i svensk politik i dag."

"Moderaternas ledare tycks t.ex. inte inse vilken central frihetsfråga skatterna är. Och folkpartiledaren har fiskat i grumliga vatten minst en gång för mycket. Det är inte att undra på att människor som älskar friheten är besvikna på dem. Ingen äkta liberal kan i dag, med gott samvete, lägga sin röst på något av dessa två partier."

"Om det bildas ett nytt parti är det viktigt att det står på två ben. Det måste omfamna individuell frihet så väl som ekonomisk frihet. Det är i grunden samma idé. Frihet, frivillighet och öppenhet behöver fler röster i den svenska debatten."