Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2004-11-05

PRESSMEDDELANDE FRÅN FRIHETSFRONTEN.

LEGALISERA CANNABIS - MINSKA VÅLD OCH SKADEGÖRELSE!

"Legalisera cannabisprodukter som hasch och marijuana. Det skulle minska antalet våldsbrott dramatiskt." Detta säger Frihetsfronten i ett uttalande.

"Jämfört med till exempel sprit är cannabis närmast harmlöst. Den som använder drogen blir lugn, till skillnad från den som dricker sprit. Misshandel, famijevåld, slagsmål och annat våld skulle minska vid en legalisering. Det samma gäller skadegörelse och vandalisering."

"Det finns risker med alla droger. Men under de tusentals år människan använt cannabisprodukter finns inte ett enda dokumenterat dödsfall."

"Risken för att hamna i ett missbruk är förmodligen större när det gäller sprit. Missbrukare har som regel problem som gör att de kan komma att missbruka vad för slags droger de vara må - oavsett om dessa är lagliga eller inte."

"Cannabis visar tydligt att människor kan bruka droger utan att bli missbrukare. Hasch och marijuana är i dag vanliga sociala droger. De orsakar inte på långa vägar lika mycket problem som till exempel sprit. Detta visar att statens skräckpropaganda bygger på felaktiga påståenden."

"Den som använder cannabis skadar inte någon annan människa. Han eller hon stör ingen annan. Och de allra flesta som röker på har inga problem med sitt bruk. Därför är det svårt att förstå varför drogen skall vara olaglig."