Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2004-11-17

PRESSMEDDELANDE FRÅN FRIHETSFRONTEN.

Efter RKU-skandalen:
DRA IN ALLT OFFENTLIGT STÖD TILL POLITISKA ORGANISATIONER.

"Allt offentligt stöd till politiska organisationer bör dras in. Det är den enda rimliga och rättvisa konsekvensen av Ungdomsstyrelsens miljonstöd till RKU." Detta säger Frihetsfronten i ett uttalande.

"Naturligtvis är det hårresande att Ungdomsstyrelsen ger miljonstöd till Revolutionär Kommunistisk Ungdom, RKU. Att använda skattepengar för att stödja en verksamhet som applåderar diktaturer och som uppmuntrar terrorgrupper är inte acceptabelt."

"Samtidigt är det inte statens uppgift att tala om för människor vad de skall tycka. Det offentliga skall inte gynna eller missgynna några åsikter - hur orimliga de än är. Det är farligt att öppna för en styrning av olika politiska organisationers förutsättningar genom subjektiv tilldelning av medel. Alla åsikter, även de stötande, skall få framföras. Alla skall ha lika rättigheter."

"Staten bör alltså inte ge pengar till RKU:s verksamhet. Samtidigt skall det offentliga varken gynna eller missgynna vissa åsikter. Den enda rimliga konsekvensen av detta är att allt stöd till politiska organisationer dras in. Det är det enda sättet att vara opartisk och rättvis - utan att ekonomiskt gynna organisationer som står för våld och förtryck."

"Det är fullt möjligt att bygga politisk verksamhet på ideella insatser och frivilliga bidrag. Som exempel kan nämnas att vi i Frihetsfronten driver vår verksamhet utan något offentligt stöd. Varken vi eller någon annan har rätt att tvinga skattebetalarna att betala för politisk verksamhet."