Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2004-12-02

HISTORIENS STÖRSTA ÅSIKTSREGISTER MÅSTE STOPPAS!

"Detta blir historiens största åsiktsregistrering!" Så kommenterar Frihetsfronten förslaget om att alla data- och teleoperatörer i EU skall tvingas lagra information om den trafik de förmedlar.

"Även summariska uppgifter, som vilka som kommunicerat, när det skett och var de befann sig har uppenbara risker. De kan till exempel användas för att röja människors politiska hemvist. Eller för att kontrollera vem som lämnar information till media."

När EU:s justitieministrar träffas i veckan är det Sverige, England, Irland och Frankrike som driver på i denna fråga.

"Det talas i och för sig om att denna registrering inte får kränka medborgarnas integritet. Men hur det skall gå till har vi inte fått veta. Dessutom kan alla register i slutändan ändå komma att användas felaktigt eller på sätt som kränker människors frihet och privatlivets helgd."

"Det är enfaldigt att tro att alla EU:s regeringar och alla dess säkerhetsorgan i alla tider kommer att drivas av människor med ädla motiv. Redan i dag avslöjas folkvalda, demokratiska regeringar allt som oftast med övertramp när det gäller de medborgerliga fri- och rättigheterna. Redan nu vore det alltså farligt att registrera all data- och teletrafik. I händerna på mindre nogräknade regimer och myndigheter är detta register ett givet verktyg för förföljelse och förtryck."

Slutligen kan det vara värt att påminna om Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. I artikel 8, punkt 1 sägs följande "Alla har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens."