Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2005-01-19

Rättegången mot pastor Green:
AVSKAFFA LAGEN OM HETS MOT FOLKGRUPP!

"I ett fritt och demokratiskt samhälle får man inte sätta folk i fängelse på grund av deras åsikter eller tro. Därför bör lagen om hets mot folkgrupp avskaffas." Detta säger Frihetsfrontens ordförande Henrik Alexandersson, i en kommentar till att Hovrätten i Jönköping i dag tar upp fallet med pingstpastor Åke Green.

"Pingstpastor Green är förvisso en trångsynt galenpanna. Men han har rätt att vara just en trångsynt galenpanna. Yttrandefriheten är bara värd något om den även omfattar sådant som är kontroversiellt och stötande."

"Yttrandefriheten är en av grundpelarna i vårt demokratiska samhälle. Den får inte offras för det som för tillfället anses vara politiskt korrekt."

"Lagen om hets mot folkgrupp är olycklig. Den omfattar grupper som politikerna för tillfället vill värna eller hålla sig på god fot med. Detta öppnar för ett godtycke som är farligt."

"Man får inte utöva eller verka för att våld skall utövas mot andra människor. Om en person anser sig kränkt av någon annans uttalande, då är det en fråga om förtal. Detta täcks redan av annan lagstiftning - utan att det behövs några subjektiva hetslagar."

"När det gäller pastor Green företräder han en religion som är märklig och trångsynt på många områden. Den uttrycker inte bara förfärliga åsikter om homosexuella. I dess skrifter finns mycket annat som anmärkningsvärt - till exempel förbud mot rasblandning. Detta toppat med att religionen förnekar förnuft och frihet, till förmån för kringsvävande andeväsen. Sådana åsikter och ett sådant förhållningssätt kan bara bekämpas med en fri debatt och med upplysning. Men vi kan och får inte sätta folk i fängelse för att de torgför sin tro, även om den är stötande eller besynnerlig."