Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2005-03-14

BORGERLIGHETEN SVIKER FRIHETENS IDÉER.

"Borgerligheten sviker individen och dess frihet." Detta säger det libertarianska nätverket Frihetsfronten. "De tycks ha tappat sin ideologiska kompass. Istället ägnar sig de borgerliga partierna åt ett taktiskt spel där det viktiga inte är vilken politik som förs, utan vem som sitter vid makten."

"Enda sättet att skapa ett anständigt samhälle där människor kan vara lyckliga - det är att acceptera att människor är olika. Individernas olika önskemål, preferenser och krav kan bara tillgodoses om man ger dem frihet att välja mellan många olika alternativ. Trots detta har vi inte sett en enda ledande borgerlig politiker tala om valfrihet på senare år."

"Tvärt om har man slagit till reträtt i frihetsfrågorna. Speciellt tydligt blir detta om man tittar på moderaterna. Viktiga frihetsreformer som sänkta skatter, reformerad arbetsrätt och valfrihet i utbildningen är idéer där Fredrik Reinfeldt och hans parti i dag har fallit undan."

"Moderaternas åsiktskantring är i och för sig deras problem. Det samma gäller för den övriga borgerlighetens undfallenhet. Det som är tragiskt - och allvarligt - är att det just nu inte finns ett enda politiskt parti som tar frihetens idéer på allvar."

"Det tyder på att ett eventuellt maktskifte år 2006 bara blir ett skifte av politiker - inte av idéer. Detta är tråkigt. Tråkigt därför att svenska folket förtjänar större frihet. Tråkigt därför att det krävs nya, fräscha idéer för att lösa vårt lands problem."

"Om politikens innehålla kan beskrivas som på stället marsch - då spelar det faktiskt ingen större roll vem som administrerar den."