Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2005-03-16

SSU:s medlems- och bidragsmygel:
DRA IN ALLT OFFENTLIGT STÖD TILL POLITISKA ORGANISATIONER.

"De politiska ungdomsförbunden borde lära av oss. Vi tar inte emot något offentligt stöd. Vi behöver inte locka med gratis fester, klistermärken och nyckelringar. Ändå är intresset för vår verksamhet större än någonsin. Till exempel är våra möten och talarkvällar, bokstavligen talat, fullsatta till sista plats."

Detta säger Frihetsfronten i en kommentar till hur SSU och andra myglar med sina medlemssiffror - och med det ekonomiska stöd som hänger ihop med dessa.

"Vi i Frihetsfronten lockar sympatisörer som har ett genuint politiskt intresse. Samtidigt kan man notera hur SSU tar till olika trick för att skriva in människor - som egentligen är rätt så ointresserade - som medlemmar."

"Det viktiga är att man tror på och brinner för sina idéer. Då behövs inget offentligt ekonomiskt stöd. Dessutom är det moraliskt förkastligt att finansiera politisk verksamhet med skattepengar som andra tvingats betala."

"De politiska ungdomsförbunden är i dag mest en födkrok för ett litet antal centralt placerade förtroendevalda och tjänstemän. Där uppfostras de till välmående förvaltare och förmyndare. De ger sig själva generösa representations- och resekonton på andras bekostnad. Det säger sig självt att detta skapar en politisk elit som är isolerad från vanligt folk. En elit som för länge sedan glömt hur det var att kämpa för idéer - bara för att man tror på dem."

"Dra in allt offentligt stöd till de politiska ungdomsförbunden. Och till partierna. Under större delen av den svenska demokratins historia har de politiska organisationerna klarat sig utan offentligt stöd. Så det borde gå bra nu också."

"Partistöd är i grunden ett otyg som politikerna kommit överens om för att slippa konkurrens. De borde istället lita mer till frivilliga bidrag och till medlemmarnas ideella insatser. Vilket för övrigt skulle göra partierna lite mer lyhörda. Om så vore fallet, då skulle till exempel centern och kristdemokraterna vara för en folkomröstning om EU:s konstitution. Och moderaterna för rejält sänkta skatter."