Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2005-06-01

Frihetsfronten:
RÖKFÖRBUDET KRÄNKER ÄGANDERÄTTEN!

"Det rökförbud som från och med i dag gäller på krogen kränker äganderätten. Det är de olika krogarnas ägare, inte staten, som skall bestämma vilka regler som skall gälla." Detta säger Frihetsfrontens ordförande Henrik Alexandersson.

"Detta är en viktig principiell fråga. Man tar ifrån krögaren hans rätt att bestämma över sin egendom och verksamhet. Detta är inte förenligt med den respekt för enskild egendom som är ett av fundamenten för ett fritt, demokratiskt och öppet samhälle."

"Tyvärr har denna principiella fråga nästan inte diskuterats alls. Det är rätt typiskt för hur det går till i vårt land - vilket är oroväckande. De borgerliga politikerna förefaller inte ha ryggrad, förstånd eller vilja att ta strid i denna typ av grundläggande frågor. Media bryr sig inte heller, eftersom principer sällan är rubrikmässiga. Sedan står vi där - med inskränkt äganderätt, utan att någon riktigt förstod hur det gått till."

"Rökförbudet är dessutom ett exempel på förmynderi och politisk klåfingrighet. Man tar ifrån människor ansvaret för deras liv och hälsa. På så sätt skapar man ett folk av hjälplösa undersåtar."

"Nu när rökförbudet är ett faktum vill vi uppmana folk att starta svartklubbar för rökare. Vi kommer gärna med råd. Vi har ju erfarenhet av att driva svartklubb i protest mot fåniga lagar sedan tidigare."