Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan.

Pressmeddelande-arkiv

2005-09-06

Frihetsfronten:
GE OSS BÅDE FLYKTINGAMNESTI OCH SÄNKT SPRITSKATT!

"Den här veckan kan Sverige bli ett friare, mjukare och gladare land. Om regeringen och stödpartierna bara offrar sin prestige - då kan budgetförhandlingarna landa i att vi får så väl flyktingamnesti som sänkt spritskatt." Detta säger Frihetsfrontens ordförande Henrik Alexandersson.

"Spritskatten är ett praktexempel på hur staten försöker styra människors beteende - istället för att ge dem ansvar. På så sätt gör man kuvade undersåtar av fria medborgare."

"En flyktingamnesti skulle vara en markering av att man sätter människovärdet över byråkratin. Naturligtvis bör människor få bo var de vill, så länge de inte skadar andra eller ligger andra till last."

"Men vi skall inte hoppas på för mycket. Istället för att gå varandra till mötes, kommer budgetförhandlarna förmodligen att kasta två bra förslag i papperskorgen. Prestigen är för stor. Man kommer att offra, hellre än att ge. Detta visar hur förhållandet mellan regeringen och dess stödpartier, bakom fasaden, brister så väl i förtroende som god vilja."