Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan. Reclaim your life!
av Henrik Alexandersson, Frihetsfrontens ordförande.

Demokrati är bra. Demokrati är viktiga grejor. Demokrati är det enda någorlunda anständiga sättet att ratta ett land.

Visst! Men samtidigt kan det bli riktigt tokigt när den demokratiska processen skenar.

De flesta av oss är med på att välja politker som skall ta hand om ett fåtal, viktiga och gemensamma frågor. Som exempel kan nämnas att skydda oss från yttre fiender, att skydda oss mot bovar och att ta hand om saker som exploderar.

Men därifrån är det ett gigantiskt kliv till hur den politiska demokratin fungerar idag. När det gäller att skydda oss från andra har systemet i princip havererat. Däremot satsar stat, landsting och kommuner oerhörda resurser på att skydda oss från oss själva. Politikerna bestämmer hur vi skall leva våra liv; de har åsikter om vad vi äter; de lägger sig i folks sexliv; de vill bestämma vilka berusningsmedel vi skall få använda och de drar sig inte ens för att styra och ställa över vilken kultur du och jag skall konsumera. De litar helt enkelt inte på oss medborgare.

En morgon när vi vaknade hade hade allt ställts på huvudet. Principen att all makt utgår från folket hade ersatts med arbetsmetoden: All makt går ut över folket. De folkvalda är nu inte längre medborgarnas ombud och tjänare. Istället har de, utan att fråga någon om lov, upphöjt sig själva till förmyndare, förståsigpåare och män av makt.

Politikernas beslut skiljer sig på en väsentlig punkt från de beslut som fattas av vanliga människor, organisationer och företag: De upprätthålls med tvång. Den som vill leva sitt liv på annat sätt hindras, bötfälls eller kastas rent av i finkan. Detta borde mana politikerna till försiktighet och finkänslighet. Men icke. För varje dag som går blir tvånget större och den enskilda människans inflytande mindre. Ingen kommer undan politiken.

Därför krävs en motkraft. Vi måste ge medborgarna kontrollen över sina liv, sin vardag och sina livsval åter. Att låta sig styras av politiker och byråkrater är inte bara farligt - det är dessutom oerhört förnedrande.

Du skall veta att för varje val politkerna gör åt dig, så förvägras du minst ett alternativ. Och eftersom alla människor är olika, har olika intressen, förutsättningar och behov - så finns det inget som säger att det alternativ polikerna fastnade för verkligen är det som passar dig bäst. Ett sådant val finns det bara en enda person som kan göra. Det är du själv.

Därför är det dags att rulla tillbaka och att minimera politiken. Alternativet, det är inte att välja mellan att rösta på (s), (c) eller (m). Alternativet är istället att minska hela den politiska makten och att åter ge människorna kontrollen över, och ansvaret för, sina liv. Detta kommer politikerna naturligtvis aldrig frivilligt att gå med på - eftersom det är deras affärsidé att styra och ställa över folk.

Politikerna hävdar envetet att demokrati är att låta 51, 67 eller 99 procent av riksdagens ledamöter bestämma hur folk skall leva sina liv. Men jag stretar mot. Det kan aldrig vara folkvälde att en politisk majoritet bestämmer över en minoritet - och alla andra - när det gäller saker som de egentligen borde hålla fingrarna borta ifrån.

Egentligen är allt mycket enkelt. Jag sätter upp ett par principer som jag tycker är rimliga som rättesnöre för ett bra samhälle.

-1- Alla människor skall ha så mycket frihet som möjligt.

-2- Gränsen för den enes frihet går där han eller hon inkräktar på någon annans frihet.

-3- Alla människor skall ha lika rättigheter.

Det kanske inte låter så dramatiskt. Men konsekvent tillämpade är dessa principer långtgående. De leder till fri rörlighet - det vill säga öppna gränser och fri invandring. Andra exempel är fri ekonomi; stärkt äganderätt; lika rättigheter; stärkt yttrandefrihet och full kontraktsfrihet. Listan kan göras mycket längre.

Jag kan till och tänka mig att den som är myndig skall få göra dumma, obehagliga, äckliga eller rent utav farliga saker. Detta så länge konsekvenserna bara drabbar henne själv och under förutsättning att det handlar om ett frivilligt val eller ett frivilligt ingånget avtal.

Det är ditt liv. Du är kapabel att göra dina egna val, ta ansvar för ditt liv och ta konsekvenserna av ditt handlande. Om detta förvägras oss - då inskränks vårt människovärde, vår värdighet och vår livsglädje.

Reclaim your life!