Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Åter till första sidan. Sakfrågor:

Även om vi ägnar mycket tid åt ideologiska och filosofiska frågor, så uttalar vi oss också ofta i dagsaktuella sakfrågor. Exempel på detta finner du i vår lista över pressmeddelanden.

Dessutom har vi ett antal profilfrågor som till exempel yttrandefrihet, rättssäkerhet, öppna gränser, frihandel och legalisering av droger. Vi håller just nu på att uppdatera våra texter på dessa områden. Du är välkommen tillbaka till denna sida lite senare, så kommer det att finnas länkar till mer utförliga beskrivningar i dessa ämnen.

Du kan också läsa mer i tidskriften Nyliberalen. På dess hemsida kan du se vad som är aktuellt, prenumerera eller köpa en CD-skiva med äldre utgåvor.