Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Här finner du information om hur du kan sponsra Frihetsfronten.

Åter till första sidan.

Vill du sponsra Frihetsfronten?

Frihetsfronten tar inte emot skattefinansierade bidrag. Vi litar till människors frivilliga insatser.

Därför inbjuds du att köpa Frihetsfrontens sponsorpaket. Förutom ett vackert diplom får du:

En prenumeration på tidskriften Nyliberalen.
(Är du redan prenumerant förlängs din prenumeration med fyra nummer.)

Böcker för 200 kr ur vårt boklager.

Tio procents rabatt på Frihetsfrontens seminarier och utbildningar.

Sponsorpaketet kostar 500 kr per år.

Om 100 personer sponsrar oss får vi 50.000 kr till talarkvällar, trycksaker, skribentarvoden, opinionsmätningar och mycket annat som vi tycker är viktigt.

För att sponsra oss gör du så här: Sätt in 500 kr på postgiro 449 71 84-4 (Nyliberalt Forum). Skriv "Sponsorpaket" på talongen. Glöm inte att ange namn och adress - samt e-postadress, så att vi kan kommunicera med dig.

Behöver du en faktura på beloppet sänder du ett mail till mats.sylvan@telia.com

Han kan även hjälpa dig om du vill annonsera i Nyliberalen.

Tack på förhand för ett bidrag som betyder mycket för oss!