Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Här finner du information om du behöver en talare från Frihetsfronten till en kurs eller ett seminarium.

Åter till första sidan.

Frihetsfrontens talarförmedling:

Inom Frihetsfronten finns många duktiga och intressanta talare. Det kan t.ex. gälla ämnen som frihetens idéer, yttrandefrihet, frihandel, kapitalism, öppna gränser eller droger.

Vi ställer som regel upp på t.ex. talarkvällar, kurser, seminarier och debatter. För idéella organisationer och skolor ställer vi upp gratis. För företag, intresseorganisationer och liknande tar vi ut ett mindre arvode, som går till vår verksamhet.

Sänd ett mail till info@frihetsfronten.se och berätta vad du behöver, så ordnar vi det.