Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Här finner du allmän information om våra aktiviteter. Se även vår planerade verksamhet i vårt kalendarium.

Vill du ha en påminnelse via e-post inför varje talarkväll och andra större aktiviteter - anmäl dig då till Liberakt-listan.

Åter till första sidan.

Frihetsfrontens aktiviteter:

Nyliberalen
Tidskriften Nyliberalen är en av hörnpelarna i vår verksamhet. I den bedrivs en kvalificerad debatt om politik, ideologi och filosofi. Här finner du så väl tunga artiklar som mer lättsamt material och elaka attacker.

Talarkvällar
Fjärde torsdagen varje månad (med uppehåll på sommaren och vid jul) håller vi talarkväll i Stockholm. Till dessa bjuder vi in intressanta och spännande föredragshållare. Här finns även utrymme för frågor och diskussion. Vi brukar hålla till i en restaurang med tillgång till bar och mat. Efteråt tar de som vill en öl och fortsätter diskussionen. Alla intresserade är välkomna. Ingen förhandsanmälan krävs.

Liberöl
Andra torsdagen varje månad har vi informell pubkväll i Stockholm på Pub Mowitz i Gamla stan. Alla intresserade är välkomna. Ingen förhandsanmälan krävs.

Sommarseminarium
Varje sommar håller vi vårt traditionella sommarseminarium. Det brukar hållas fredag eftermiddag till söndag lunch någon av helgerna i senare delen av augusti. Här samlas frihetsvänner och nyliberaler från hela landet. Det brukar också dyka upp en stadig delegation från vår systerorganisation FRIdemokratene i Norge. Ofta har vi även gäster från övriga Norden och andra länder. Intressanta anföranden varvas med bad, fest, musik och god mat. Bilder från sommarseminariet 2004 finner du här.

Seminarier
Vi brukar även ordna ett par andra seminarier - inriktade på olika sakområden - varje år. Ibland hålls dessa på andra orter, runt om i landet. Se vårt kalendarium.

Demonstrationer och aktioner
Emellanåt ger vi oss ut och demonstrerar eller håller andra aktioner på gator och torg. Ibland gör vi det på egen hand - ibland med andra opinionsgrupper som står oss nära. Ofta ger detta en hel del uppmärksamhet i media.

Rapporter
För att ge bred information i frågor som vi tycker är viktiga kan vi ibland skriva rapporter - som sänds ut till media, beslutsfattare och opinionsbildare.

Debatt
Vi deltar ofta i debatter. Ibland arrangerar vi dem själva, men oftast är vi inbjudna av andra. Vi är efterfrågade eftersom vi har tydliga åsikter och inte är rädda för att försvara dem.

Talare
Vi ordnar ofta talare till kurser och konferenser som arrangeras av andra.

Media
Frihetsfronten sänder regelbundet ut pressmeddelanden och deltar ofta i den offentliga debatten.