Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer, ordnar seminarier och ger ut tidskriften Nyliberalen.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm
Friedrich von Hayek

Karl Hess

Milton Friedman

Ludwig von Mises

Robert Nozick

Ayn Rand

Murray Rothbard

Sven Rydenfelt

Åter till första sidan.

Sven Rydenfelt, 1911-2005.

Sven Rydenfelt föddes den 23 januari 1911. Han blev politiskt aktiv under 40-talet, då han började skriva för flera tidningar och tidskrifter. 1945 blev han den förste ordföranden för liberala studentklubben i Lund. En fråga som starkt engagerade honom var baltutlämningen. Inom Folkpartiet betraktades han som en politisk påläggskalv och möjlig riksdagskandidat. Denna karriär gick dock om intet då han i strid med partiledningen motsatte sig omsättningsskatten. Han blev vederbörligen utskälld av partiets ledare, Bertil Ohlin, och fick lämna partiet.

Under 50-talet kom han istället att arbeta för Högerpartiet och skrev bl.a. dess bostadspolitiska program. Dock profilerade han sig så hårt som förespråkare för en fri marknad att han blev betraktad som alltför kontroversiell. På omslaget till programmet stod tryckt med röda bokstäver ”Får inte visas för allmänheten”. Sven Rydenfelts åsikter om den statliga bostadspolitiken har i vissa kretsar gett honom epitetet ”den sociala bostadspolitikens fiende nummer ett”.

1956 blev Rydenfelt invald i Mont Pelerin Society där han lärde känna marknadsliberaler med internationellt rykte som Hayek och Friedman. Under 60-talet fortsatte han kritisera det överreglerade svenska samhället på olika sätt. Han skrev en bok om Säkerhetspolisens hemliga register, vilket ledde till att han blev klassad som ”samhällsfarlig vänsteraktivist”.

Redan på 50-talet förutspådde Rydenfelt sovjetväldets undergång. I ”Samtid och Framtid” nr 5/1956 skrev han ”En del hävdar att bara ett tredje världskrig kan störta Sovjetimperiet. En obehaglig tanke. Om vi bara väntar och ser, så kommer det att brytas samman inifrån, och ur spillrorna och askan kommer ett nytt och fritt Ryssland att resa sig.” 1991 blev han sannspådd, i vart fall i första ledet, i och med Sovjetunionens fall.

Under 70- och 80-talen började allt fler inse att Rydenfelts åsikter var förnuftiga. Han blev närmast en hjälte för unga konservativa och nyliberaler.

På grund av sina kontroversiella åsikter blev Sven Rydenfelt aldrig utnämnd till professor under sin yrkesverksamma tid. Men 1991, flera år efter att han pensionerats, tilldelades han titeln professor av Carl Bildts nytillträdda regering.

Utnämningen hindrade honom dock inte från att fortsätta sin kritik mot ogenomtänkta och förnuftsstridiga åsikter. Rydenfelt har kritiserat såväl socialdemokratisk som borgerlig ekonomisk politik, narkotikapolitiken, EU och EMU. Trots sin aktningsvärda ålder var han in i det sista en verklig rebell.

Läs vår minnes-pdf om Sven Rydenfelt med hans kapitel ur boken "Sådan är kapitalismen".