Frihetsfronten är nätverket för Sveriges libertarianer och nyliberaler.
Vi verkar för individuell frihet, mångfald, marknadsekonomi och öppna gränser.
Frihetsfronten grundades 1990 och håller regelbunden mötesverksamhet,
bedriver kampanjer och ordnar seminarier.
E-post: info@frihetsfronten.se Post: Breviabox 620, 114 79 Stockholm

 

 

Våra åsikter
Frihetens idéer
Vad är nyliberalism?
Reclaim your life!
Tänkare
Sakfrågor
FAQ

Detta är Frihetsfronten
Aktiviteter
Historia och organisation
Talarförmedling
Sponsra oss!
Internationellt
Kontaktinformation
FAQ

Aktuellt
Våra e-post-listor

Nyliberalen

Material
Sådan är kapitalismen
Övriga böcker
Powerpoints
Vår logga till din mobil

Pressinformation
Kontakt
Pressmeddelanden
Bilder och loggor

Länkar

Information in English

 

 

Aktuellt sommaren 2016

Frihetsfronten har som regel aktiviteter andra och fjärde torsdagen i varje månad. Målet är att ha en pubkväll, Liberöl, och en talarkväll per månad. Under juni-augusti är det dock endast Liberöl. Allteftersom talare bokas in för talarkvällarna kommer informationen nedan att uppdateras och vissa Liberöl konverteras till talarkvällar. Observera att beroende på tillgång till talare kan även veckodagen ändras för talarkvällarna. För löpande information gå gärna med i Frihetsfrontens Facebookgrupp!

Torsdag 28 juli kl 18 - Liberöl
Frihetsvänner träffas under lediga former för att umgås och konspirera.
Plats: Pub Movitz, Tyska Brinken 34 i Gamla stan.

Torsdag 11 augusti kl 18 - Liberöl
Frihetsvänner träffas under lediga former för att umgås och konspirera.
Plats: Pub Movitz, Tyska Brinken 34 i Gamla stan.Fredag 19 augusti – söndag 21 augusti
Frihetsfrontens sommarseminarium
På en kollogård norr om Norrtälje samlas nyliberaler, libertarianer och andra frihetsvänner från Sverige, Norge och flera andra länder för att diskutera politik, ideologi och filosofiska frågor.

Bokade talare:
Andreas Henriksson, debattredaktör på Dagens Samhälle, talar under rubriken "En dissekering av det debattindustriella komplexet"

Christian Engström, fd EU-parlamentariker för Piratpartiet, talar om "Basinkomst - välfärdsbyråkratins död eller bidrag för dagdrivare?"

Dan Korn, folklivsforskare, författare, fotograf och rabbin

Hans Åkerman och Robin Hesselstad från Buddler talar om delningsekonomi

Stefan Olsson, statsvetare och skribent

Henrik Tham, professor i kriminologi, talar om "Mänskliga rättigheter som stöd för repression? Om utvecklingen av svensk narkotikapolitik."

Carl Johan Rehbinder, Peace, Love and Understanding, vad hippekulturen gjort för friheten


Försäkra dig om en plats genom att sätta in deltagaravgiften, 890 kr för studerande och 1090 kr för övriga, på plusgiro 449 71 84-4 eller bankgiro 268-5295, betalningsmottagare Nyliberalt Forum.
Ange e-postadress för utskick av information. Mat och husrum är inkluderat i priset.

Som vanligt erbjuds: intressanta anföranden, spännande bekantskaper, bar, bad, god mat, frivillig fotboll, musik och hejdlöst festande.